Labour migrants in the region: Do companies respect their rights?

Трудові мігранти в регіоні: чи поважають компанії їхні права?

Ірина Тітаренко – керівниця західних регіональних команд з питань захисту Міжнародної організації з міграції в Україні.