Gig-economy: flexibility or vulnerability?

Gig-економіка: гнучкість чи вразливість?

Лілія Амелічева, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу, керівник юридичної клініки Донецького національного університету імені Василя Стуса, трудовий арбітр, посередник у вирішенні колективних трудових спорів Національної служби посередництва і примирення, тренер, член правління Асоціації юридичних клінік України.

1_English

1_Ukrainian

1_Russian